Remat Sibiu
Colectare deșeuri periculoase

Colectare deșeuri periculoase

Remat Sibiu este serviciul de colectare deseuri reciclabile al Laromet Transib. 

Colectăm deșeuri periculoase care pot dăuna grav mediului înconjurător, și anume uleiuri (ulei alimentar, ulei de motor, vaseline), șlamuri, vopsele

Ai deșeuri reciclabile?
Asigurăm transport, încărcare, descărcare